วิธีการติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน1.ควรหาตำแหน่งที่จะวางถังเก็บน้ำเพราะ-การเข้าไปติดตั้งเดินท่อได้ง่ายโดยเฉพาะ ปั๊มน้ำและต่อท่อน้ำเข้า รวมถึงท่อน้ำออกที่จะต่อออกมาสู่ปั๊มน้ำไปยังท่อจากตัวอาคาร-การดูแลรักษา สามารถเข้าไปเปลี่ยนอุปกรณ์บางตัว ที่ชำรุดเสียหายไ